پروتئین یکی از درشت مغذی هاست که از انواع آمینو اسیدها تشکیل شده و بدن بطور روزانه به این ماده غذایی نیاز داره. پروتئین ها در مواد غذایی بسیاری وجود دارن. شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، سویا و … از انواع پروتئین ها هستن.

پروتئین PROTEIN