کامپیوتر و کیلومتر سنج دوچرخه

با استفاده از این وسیله قادر خواهید بود به اطلاعات بسیار زیاد و فوق العاده مفیدی در ارتباط با دوچرخه سواری و سلامت فیزیکی بدنتان دسترسی پیدا کنید . اطلاعاتی نظیر میزان کلی مسافت طی شده ، بیشترین،کمترین و متوسط سرعت ، میزان کالری مصرفی و ..... .

این اطلاعات به شما در برنامه ریزی صحیح برای دوچرخه سواری بهینه ، کمک شای...

کامپیوتر و کیلومتر سنج دوچرخه

با استفاده از این وسیله قادر خواهید بود به اطلاعات بسیار زیاد و فوق العاده مفیدی در ارتباط با دوچرخه سواری و سلامت فیزیکی بدنتان دسترسی پیدا کنید . اطلاعاتی نظیر میزان کلی مسافت طی شده ، بیشترین،کمترین و متوسط سرعت ، میزان کالری مصرفی و ..... .

این اطلاعات به شما در برنامه ریزی صحیح برای دوچرخه سواری بهینه ، کمک شایانی میکند. 

بیشتر

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد