دوچرخه سایز 24 

دوچرخه سایز 24 که برای نوجوانان مناسب می باشد . در مدلهای دخترانه و پسرانه با رنگبندی زیبا تولید و عرضه میگردد.

این دوچرخه های کم کم خود را از رده دوچرخه های کودک و بچه گانه جدا کرده و برای نوجوانان تولید می گردد و از لحاظ شکل ظاهری بسیار به دوچرخه ای بزرگسال نزدیک شده و شمایل آنها ر ا در طراخی محصول پیدا کرده و در اغلب موارد با ...

دوچرخه سایز 24 

دوچرخه سایز 24 که برای نوجوانان مناسب می باشد . در مدلهای دخترانه و پسرانه با رنگبندی زیبا تولید و عرضه میگردد.

این دوچرخه های کم کم خود را از رده دوچرخه های کودک و بچه گانه جدا کرده و برای نوجوانان تولید می گردد و از لحاظ شکل ظاهری بسیار به دوچرخه ای بزرگسال نزدیک شده و شمایل آنها ر ا در طراخی محصول پیدا کرده و در اغلب موارد با سیستم دنده و کمک فنر جلو ارایه می گردد. لذا برای انتخاب دوچرخه مناسب با در تماس باشید.

بیشتر

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد