دوچرخه کورسی (جاده)

این مدل دوچرخه به سبب نازکی لاستیکها که اصطکاک با زمین  را کم می کند  و فرمان پائین که اصطکاک با هوا و باد کم می کند  به سبب فرم قرار گرفتن دوچرخه سوار که خم می شود . دوچرخه کورسی مناسب جاده های آسفالت می باشد که به راحتی سرعت گرفته و می تواند به سرعت از مکانی به مکان دیگر بروید.

دوچرخه های کورسی را بیشتر برای مسابقات استفاده...

دوچرخه کورسی (جاده)

این مدل دوچرخه به سبب نازکی لاستیکها که اصطکاک با زمین  را کم می کند  و فرمان پائین که اصطکاک با هوا و باد کم می کند  به سبب فرم قرار گرفتن دوچرخه سوار که خم می شود . دوچرخه کورسی مناسب جاده های آسفالت می باشد که به راحتی سرعت گرفته و می تواند به سرعت از مکانی به مکان دیگر بروید.

دوچرخه های کورسی را بیشتر برای مسابقات استفاده می کنند و به همین سبب لوازم دوچرخه کورسی متفاوت بوده و ویزگی های منحصر بفردی دارد که خورد را از بقیه سبکهای دوچرخه جدا می کند . در اغلب این دوچرخه متغیر وزن بسیار مهم و اساسی می باشد و به همین سبب سازندها در تکاپو برای ساخت این دوچرخه ها با کمترین وزن ممکن هستند و بیشترنی مدل در بین آنها دوچرخه کورسی کربن است.

ما در فروشگاه اینترنتی دوچرخه آریا چرخ مدلهای متنوع و بی نطیری از این سبک دوچرخه را برای بررسی و خرید ارایه نموده ایم.

بیشتر

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد