دوچرخه جاده (کورسی)

این مدل دوچرخه به سبب نازکی لاستیکها که اصطکاک با زمین  را کم می کند  و فرمان پائین که اصطکاک با هوا و باد کم می کند  به سبب فرم قرار گرفتن دوچرخه سوار که خم می شود . مناسب جاده های آسفالت می باشد که به راحتی سرعت گرفته و می تواند به سرعت از مکانی به مکان دیگر بروید.

این دوچرخه را بیشتر برای مسابقات استفاده می کنند و به همین ...

دوچرخه جاده (کورسی)

این مدل دوچرخه به سبب نازکی لاستیکها که اصطکاک با زمین  را کم می کند  و فرمان پائین که اصطکاک با هوا و باد کم می کند  به سبب فرم قرار گرفتن دوچرخه سوار که خم می شود . مناسب جاده های آسفالت می باشد که به راحتی سرعت گرفته و می تواند به سرعت از مکانی به مکان دیگر بروید.

این دوچرخه را بیشتر برای مسابقات استفاده می کنند و به همین سبب ویزگی های منحصر بفردی دارد که خورد را از بقیه سبکهای دوچرخه جدا می کند . در اغلب این دوچرخه متغیر وزن بسیار مهم و اساسی می باشد و به همین سبب سازندها در تکاپو برای ساخت این دوچرخه ها با کمترین وزن ممکن هستند .

بیشتر

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد