کامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 6.0 CAD

تماس بگیرید

کامپیوتر سیگما مدل  SIGMA ROX 6.0 CAD

نظرات و امتیازات

تاکنون هیچ نظر و امتیازی برای این محصول ثبت نگردیده است
با زبان فارسی

کامپیوتر سیگما مدل  SIGMA ROX 6.0 CAD

کامپیوتر دوچرخه ، شامل کیلومترشمار، سرعت لحظه ای، متوسط و ماکزیمم، دور پا لحظه ای و متوسط ،ضربان سنج لحظه ای ، متوسط و ماکزیمم، کالری سنج، ارتفاع سنج ، بیشترین و کمترین ارتفاع ، ساعت، کرنومتر، زمان مسافت طی شده، دماسنج، دور شمار، مسافت هر دور، سرعت متوسط ، ماکزیمم و کالری مصرف شده در هر دور، ارتفاع هر دور، دور پا متوسط برای هر دور و... قابلیت اتصال به کامپیوتر

مدلکامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 6.0 CAD
پخشکامپیوتر دوچرخه ، شامل کیلومترشمار، سرعت لحظه ای، متوسط و ماکزیمم، دور پا لحظه ای و متوسط ،ضربان سنج لحظه ای ، متوسط و ماکزیمم، کالری سنج، ارتفاع سنج ، بیشترین و کمترین ارتفاع ، ساعت
سایر ویژگی هاکرنومتر، زمان مسافت طی شده، دماسنج، دور شمار، مسافت هر دور، سرعت متوسط ، ماکزیمم و کالری مصرف شده در هر دور، ارتفاع هر دور، دور پا متوسط برای هر دور و... قابلیت اتصال به کامپیوتر

نظرات

اولین کسی باشید که نظرتان را بنویسید !

محصولات مرتبط

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد