کامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 10.0 GPS

تماس بگیرید

کامپیوتر سیگما مدل  SIGMA ROX 10.0 GPS

نظرات و امتیازات

تاکنون هیچ نظر و امتیازی برای این محصول ثبت نگردیده است
با زبان فارسی

کامپیوتر سیگما مدل  SIGMA ROX 10.0 GPS

كامپیوتر دوچرخه، شامل قابلیت برقراري ارتباط با ماهواره هاي GPS ، مسیرياب ، قطب نما ، براي دو دوچرخه و تشخیص اتوماتیك تغییر دوچرخه، کیلومترشمار، سرعت لحظه ای، متوسط و ماکزيمم، دور پا لحظه اي دور پا متوسط و ماكزيمم ، مسافت طي شده با يك دور ركاب، متوسط و ماكزيمم مسافت طي شده با يك دور ركاب زدن ، ،ضربان سنج لحظه ای متوسط، ماکزيمم، کالری سنج،، ساعت، کرنومتر، دماي در لحظه دماي متوسط و لحظه اي ،ارتفاع سنج ، مسافت طي شده در سربااليي ، مسافت طي شده در سر پايیني و...همراه باCD نرم افزار براي اتصال به كامپیوتر براي آنالیز و تحلیل تمرينات

مدلکامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 10.0 GPS
نوع موتوركامپیوتر دوچرخه، شامل قابلیت برقراري ارتباط با ماهواره هاي GPS ، مسیرياب ، قطب نما ، براي دو دوچرخه و تشخیص اتوماتیك تغییر دوچرخه، کیلومترشمار
پخشسرعت لحظه ای، متوسط و ماکزيمم، دور پا لحظه اي دور پا متوسط و ماكزيمم ، مسافت طي شده با يك دور ركاب، متوسط و ماكزيمم مسافت طي شده با يك دور ركاب زدن ، ،ضربان سنج لحظه ای متوسط، ماکزيمم
سایر ویژگی هاکالری سنج،، ساعت، کرنومتر، دماي در لحظه دماي متوسط و لحظه اي ،ارتفاع سنج ، مسافت طي شده در سربااليي ، مسافت طي شده در سر پايیني و...همراه باCD نرم افزار براي اتصال به كامپیوتر براي آنالیز و تحلیل تمرينات

نظرات

اولین کسی باشید که نظرتان را بنویسید !

محصولات مرتبط

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد