دوچرخه کورسی جاینت مدل پروپل ادونسد 1 |(GIANT PROPEL ADVANCED 1 (2020

خروج‌از‌خط‌تولید

دوچرخه کورسی جاینت مدل پروپل ادونسد 1 |(GIANT PROPEL ADVANCED 1 (2020

بالا ترین ارگونومی در دوچرخه. این دوچرخه بدون به خطر انداختن کیفیت سواری از توان شما بیشترین استفاده را می کنیم. تنه کامپوزیت سبک وزن آن برای کنترل و واکنش سریع تنظیم شده است ، خواه شما درحال اسپرینت هستید ، یا سواری معمولی.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه