گلوتامین یکی از آمینو اسیدهای غیر ضروری بدنه. با این حال در برخی موارد مانند: ابتلا به بعضی از بیماریهای گوارشی یا برای ورزشکارا میتونه ضروری باشه. این آمینو اسید از ترکیب گلوتامیک اسید، آمونیاک و آدنوزین تری فسفات (ATP) تشکیل میشه. گلوتامین در خون انسان، یکی از فراوان ترین آمینو اسید هاست. در حین انجام تمرینات شدید عضلانی توسط ورزشکارا، آمینو ا...

گلوتامین یکی از آمینو اسیدهای غیر ضروری بدنه. با این حال در برخی موارد مانند: ابتلا به بعضی از بیماریهای گوارشی یا برای ورزشکارا میتونه ضروری باشه. این آمینو اسید از ترکیب گلوتامیک اسید، آمونیاک و آدنوزین تری فسفات (ATP) تشکیل میشه. گلوتامین در خون انسان، یکی از فراوان ترین آمینو اسید هاست. در حین انجام تمرینات شدید عضلانی توسط ورزشکارا، آمینو اسیدها و مواد مهم دیگه از دست میرن و اینجاست که مصرف مکمل گلوتامین اهمیت زیادی داره.

بیشتر

گلوتامین GLUTAMINE 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    موجود بودن