کفش شیمانو کوهستان مدل Shimano CT71N

فعلاموجودنیست

کفش شیمانو کوهستان مدل Shimano CT71N

کفش کمپانی شیمانو که برای دوچرخه کوهستان طراحی شده  و همچنین چند منظوره نیز می باشد و برای فعالیت های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه