کفش شیمانو کوهستان مدل Shimano CT41N

فعلاموجودنیست

کفش شیمانو کوهستان مدل Shimano CT41N

کفشی با کیفیت از کمپانی شیمانو که برای دوچرخه کوهستان توصیه می شود ولی خاصیت چند منظوره بودن را دارد و می توانید در پیاده روی و... نیز از این کفش استفاده کنید.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه