پدال لوک قفلی کوهستان UNION مدل 5400

فعلاموجودنیست

پدال لوک قفلی کوهستان UNION مدل 5400

Clipless SPD RACE pedal
Body: Aluminum, polished 
Size: 80 × 65mm
Weight: 310 gram/pair
Cleat: UM-1 inclusive, Shimano 51 compatible.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه