گلگیرجلو و عقب دوچرخه برند اس کی اس مدل SKS Bluemels Set 28" Trekking B45 black

فعلاموجودنیست

گلگیرجلو و عقب دوچرخه برند اس کی اس مدل SKS Bluemels Set 28" Trekking B45 black

با استفاده از گلگیر جلو و عقب Bluemels Set 28" Trekking B45 لباس های خودتان را از گل و لای جاده های ناهموار در روز های بارانی و برفی در هنگام دوچرخه سواری حفظ کنید. 

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه