طبق قامه با توپی دوچرخه شیمانو مدل Shimano FC-M645, ZEE 165M 36T GUARD

فعلاموجودنیست

طبق قامه با توپی دوچرخه شیمانو مدل Shimano FC-M645, ZEE 165M 36T GUARD

طبق قامه با توپی شیمانو  و مناسب برای دوچرخه های فری راید (Freeride) و دانهیل (Downhill) و از جنس آلومینیوم می باشد

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه