طبق قامه دوچرخه شیمانو مدل Shimano FC-M785-L ,10SP, 175M , 38X24T

فعلاموجودنیست

طبق قامه دوچرخه شیمانو مدل Shimano FC-M785-L ,10SP, 175M , 38X24T

طبق قامه دوچرخه شیمانو مناسب برای دوچرخه کوهستان یا MTB و به رنگ سیاه

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه