دوچرخه جاینت مدل تی سی آر ادونس 3 - Giant 2019 TCR ADVANCED 3

برای‌بهترین‌قیمت‌تماس‌بگیرید

TCR ADVANCED 3
چابک، سریع، با اتلاف انرژی کم، ویژگی های دوچرخه همه کاره جاده TCR ADVANCED می باشد. 

THE TCR ADVANCED DELIVERS ON ALL THREE, MAKING IT A VERSATILE PERFORMER FOR COMPETITIVE ROAD RIDERS.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه