دوچرخه جاینت مدل تی سی آر ادونس پرو 0 - Giant 2019 TCR ADVANCED PRO 0

برای‌بهترین‌قیمت‌تماس‌بگیرید

پیمودن سخت ترین سر بالایی و سر پایینی ها با اعتماد به نفس برای تمرین یا مسابقه T CR ADVANCED PRO دوچرخه ای همه کاره است. نسبت استحکام به وزن بالا و بدنه ی کامپوزیت ADVANCED با دوشاخ OVERDRIVE 2 تمام کربن و لوله زین VARIANT برای شما دوچرخه مناسب هرنوع سواری جاده را ایجاد می کند.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه