دوچرخه کورسی جاینت مدل پروپل ادونسد اس ال دیسک 1| (2019) GIANT PROPEL ADVANCED SL 1 DISK

خروج‌از‌خط‌تولید

با دوچرخه جاینت هیچ چیزی برای تسلط بر جاده و کسب پیروزی کم نخواهید داشت. این دوچرخه کورسی جدید با طراحی کاملا ایرودینامیک می تواند همچون موشک از سایر دوچرخه ها سبقت بگیرد و در هر شرایطی سرعت بالایی ارائه دهد. از سوی دیگر بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های جاینت در این مدل باعث می شود کنترل و بهره وری آن ارتقا یابد. با خرید دوچرخه Giant Propel Advanced SL 1 خود را برای پیروزی آماده کنید.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه