دوچرخه لیو مدل تمپت 1 - TEMPT 1 - 2018

خروج‌از‌خط‌تولید

یک دوچرخه کوهستان زیبا و حرفه ای که مشخصا برای بانوان طراحی و تولید گردیده است

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه