لیست محصولات این تولید کننده Elite

Elite یک شرکت از علاقه مندان به دوچرخه سواری می باشد که چهل سال است محصولات بی نظیر و برتری را به دنیای دوچرخه سواری ارائه می دهد.

شرکت ما


Elite یک شرکت از علاقه مندان به دوچرخه سواری می باشد که چهل سال است محصولات بی نظیر و برتری را به دنیای دوچرخه سواری ارائه می دهد.


ما آنرا با مراقبت، مرمت و ترمیم کرده ایم.


ما با اشتیاق در ارتباط مستمر با بازار جهانی ورزش و اوقات فراغت کار می کنیم.


 


ما به عنوان یک گروه ورزشی ، اهداف آموزشی را انتخاب می کنیم ، تاکتیکها را تصمیم می گیریم و نمونه های خود را به دست می آوریم تا معتبرترین آنها راانتخاب کنیم.


اهداف


ما تلاش را دوست داریم. درست مثل یک دوچرخه سوار


ما تلاش و شادی پیروزی را دوست داریم.

بیشتر

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد