لیست محصولات این تولید کننده Alpina

لذت بردن از ورزش - این چیزی است که در دل شخصیت مارک ماALPINA  نهفته است. تمرکز ما بر روی توسعه محصولات مجهز به فن آوری های پیشرفته برای حفاظت بی نظیر و ایجاد استراتژی طراحی و شیوه زندگی است.

لذت بردن از ورزش - این چیزی است که در دل شخصیت مارک ما ALPINA  نهفته است. تمرکز ما بر روی توسعه محصولات مجهز به فن آوری های پیشرفته برای حفاظت بی نظیر و ایجاد استراتژی طراحی و شیوه زندگی است.


از سال 1980 ما با همکاری طراحان مد، کارشناسان محصول و ورزشکاران بلند پرواز برای تولید تجهیزات برای ایمنی شما کار کرده ایم. و همچنان هم جستجوی مداوم خود را برای راه حل های خلاقانه برای شما انجام دادیم تا بهترین محافظ را در کنار راحتی را ارائه دهیم.


ما پروسه پیشرفت را تنظیم می کنیم. ما حفاظت بدون محدودیت را تضمین می کنیم. ما سبک زندگی ورزشی را عرضه می کنیم. بنابراین شما می توانید از ورزش خود بدون نگرانی لذت ببرید. در کنار ماجراجویی خود و تمرکز بر روی لحظه خود - ما مراقبت از شما را تضمین میکنیم.

بیشتر

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد