ساعت دوچرخه 

این اکسسوری به شما برای در نظر داشتن سلامتی و وضعیت جسمانی کمک می کند . ساعت های دوچرخه سواری قابلیت های متعددی دارند مثل ضربان قلب لحظه اي و متوسط و ماكزیمم، ساعت، كرنومتر، شمارشگر معكوس ، ساعت هشدار، زمان تمرین ،
تاریخ ، ضربان قلب نسبت به ضربان ماكزیمم ، كالري سنج ، مجموع كاركرد در هفته و ماه و . .. 

برای اینکه حرفه ای دوچرخه سواری...

ساعت دوچرخه 

این اکسسوری به شما برای در نظر داشتن سلامتی و وضعیت جسمانی کمک می کند . ساعت های دوچرخه سواری قابلیت های متعددی دارند مثل ضربان قلب لحظه اي و متوسط و ماكزیمم، ساعت، كرنومتر، شمارشگر معكوس ، ساعت هشدار، زمان تمرین ،
تاریخ ، ضربان قلب نسبت به ضربان ماكزیمم ، كالري سنج ، مجموع كاركرد در هفته و ماه و . .. 

برای اینکه حرفه ای دوچرخه سواری کنید حتما به این اکسسوری نیاز خواهید داشت.

بیشتر

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد