پدال و رکاب دوچرخه

پدال و یا رکاب دوچرخه یکی از مهمترین اجزا دوچرخه برای دوچرخه سواری مفرح و لذت بخش می باشد . پدال ها از اجزایی هستند که در دو نقطه چپ و راست با بدن دوچرخه سواری در تماس هستند و واسطه انتقال قدرت شما به سیستم گشتاوری را برعهده دارند . انتخاب یک پدال خوب می تواند تا حدود زیادی بر روی بازدهی دوچرخه سواری شما تاثیر داشته باشد .

به ...

پدال و رکاب دوچرخه

پدال و یا رکاب دوچرخه یکی از مهمترین اجزا دوچرخه برای دوچرخه سواری مفرح و لذت بخش می باشد . پدال ها از اجزایی هستند که در دو نقطه چپ و راست با بدن دوچرخه سواری در تماس هستند و واسطه انتقال قدرت شما به سیستم گشتاوری را برعهده دارند . انتخاب یک پدال خوب می تواند تا حدود زیادی بر روی بازدهی دوچرخه سواری شما تاثیر داشته باشد .

به طور کلی در یک دسته بندی عمومی پدال دوچرخه به دو دسته پداله ای معمولی (ساده یا بدون قفل) و پدال های قفل شونده (پدال لوک) تقسیم میشوند . 

از جمله برندهای معتبری که در زمینه ساخت پدال و رکاب دوچرخه فعالیت میکنند می توان به شیمانو ، ولگو ، یونیون اشاره کرد.

بیشتر

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد