جک و استند دوچرخه

وسیله ای برای ثابت نگه داشتن دوچرخه است که یا به قسمت انتهای دوشاخ عقبی دوچرخه متصل می گردد و یا به صورت یک قطعه مجزا بوده که چرخ عقب دوچرخه بر روی آن قرار میگیرد و تعادل دوچرخه را حفظ می کند . جک دوچرخه اصولا از فلز و یا آلومینیوم ساخته می شود که جک آلومینیومی به لحاظ وزن کمتر و استقامت بیشتر طرفدار بیشتری دارد. 

در هر صورت دو...

جک و استند دوچرخه

وسیله ای برای ثابت نگه داشتن دوچرخه است که یا به قسمت انتهای دوشاخ عقبی دوچرخه متصل می گردد و یا به صورت یک قطعه مجزا بوده که چرخ عقب دوچرخه بر روی آن قرار میگیرد و تعادل دوچرخه را حفظ می کند . جک دوچرخه اصولا از فلز و یا آلومینیوم ساخته می شود که جک آلومینیومی به لحاظ وزن کمتر و استقامت بیشتر طرفدار بیشتری دارد. 

در هر صورت دوچرخه سوارانی که به صورت حرفه ای تر به این ورزش می پردازند اصولا از جک های متصل به تنه و دوشاخ عقبی استفاده نمی کنند و تمایل کمتری به استفاده از آن دارند ، زیرا جک به عنوان یک قطعه اضافی برای آنها وزن بالاتر و صدای بیشتر در مسیرهای خاکی را به همراه دارد ، لیکن ایشان عموما از جک های مجزا استفاده می کنند . 

بیشتر

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد