پل پدال کوهستان شیمانو SHIMANO SM-SH56

120,000 تومان

105,000 تومان

پل پدال کوهستان شیمانو SHIMANO SM-SH56

پل پدال کوهستان شیمانو SHIMANO SM-SH56

ساخت ژاپن 

بررسی خود را بنویسید

پل پدال کوهستان شیمانو SHIMANO SM-SH56

پل پدال کوهستان شیمانو SHIMANO SM-SH56

پل پدال کوهستان شیمانو SHIMANO SM-SH56

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد