محصول جدید

1 قلم

کامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 6.0 CAD

تماس بگیرید

اطلاعات بیشتر

کامپیوتر سیگما مدل  SIGMA ROX 6.0 CAD

کامپیوتر دوچرخه ، شامل کیلومترشمار، سرعت لحظه ای، متوسط و ماکزیمم، دور پا لحظه ای و متوسط ،ضربان سنج لحظه ای ، متوسط و ماکزیمم، کالری سنج، ارتفاع سنج ، بیشترین و کمترین ارتفاع ، ساعت، کرنومتر، زمان مسافت طی شده، دماسنج، دور شمار، مسافت هر دور، سرعت متوسط ، ماکزیمم و کالری مصرف شده در هر دور، ارتفاع هر دور، دور پا متوسط برای هر دور و... قابلیت اتصال به کامپیوتر

مشخصات

مدلکامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 6.0 CAD
پخشکامپیوتر دوچرخه ، شامل کیلومترشمار، سرعت لحظه ای، متوسط و ماکزیمم، دور پا لحظه ای و متوسط ،ضربان سنج لحظه ای ، متوسط و ماکزیمم، کالری سنج، ارتفاع سنج ، بیشترین و کمترین ارتفاع ، ساعت
سایر ویژگی هاکرنومتر، زمان مسافت طی شده، دماسنج، دور شمار، مسافت هر دور، سرعت متوسط ، ماکزیمم و کالری مصرف شده در هر دور، ارتفاع هر دور، دور پا متوسط برای هر دور و... قابلیت اتصال به کامپیوتر

نظرات

نوشتن نقد و نظر

کامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 6.0 CAD

کامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 6.0 CAD

کامپیوتر سیگما مدل  SIGMA ROX 6.0 CAD

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: