محصول جدید

1 قلم

کامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 5.0

تماس بگیرید

اطلاعات بیشتر

کامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 5.0

کامپیوتر دوچرخه ، شامل کیلومترشمار، سرعت لحظه ای، متوسط و ماکزیمم، ضربان سنج لحظه ای متوسط، ماکزیمم، کالری سنج، ساعت، کرنومتر، زمان مسافت طی شده، دماسنج، دور شمار، مسافت هر دور، سرعت متوسط ، ماکزیمم و کالری مصرف شده در هر دور، دور پا متوسط برای هر دور و... قابلیت اتصال به کامپیوتر

مشخصات

مدلکامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 5.0
پخشکامپیوتر دوچرخه ، شامل کیلومترشمار، سرعت لحظه ای، متوسط و ماکزیمم، ضربان سنج لحظه ای متوسط، ماکزیمم، کالری سنج
سایر ویژگی هاساعت، کرنومتر، زمان مسافت طی شده، دماسنج، دور شمار، مسافت هر دور، سرعت متوسط ، ماکزیمم و کالری مصرف شده در هر دور، دور پا متوسط برای هر دور و... قابلیت اتصال به کامپیوتر

نظرات

نوشتن نقد و نظر

کامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 5.0

کامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 5.0

کامپیوتر سیگما مدل SIGMA ROX 5.0

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: