کامپیوتر سیگما مدلSIGMA ROX 7.0 GPS

تماس بگیرید

ساعت سیگما مدلSIGMA ROX 7.0 GPS 

کامپیوتر سیگما مدلSIGMA ROX 7.0 GPS 

کامپیوتر دوچرخه،شامل سرعت لحظه ای، متوسط و ماکزيمم، مدت زمان استفاده از دوچرخه، مرور نقشه های دانلود شده، استفاده به عنوان مسیرياب، نمايش فاصله و زمان رسیدن به مقصد، ارتفاع سنج، تعريف نوع استفاده برای دوچرخه جاده و کوهستان، قابلیت به اشتراک گذاری اطالعات ذخیره شده با FACEBOOK , PEAKS TRAINING , T 2PEAK , STRAVA، قطب نما،نشانگر باطری دماسنج، محاسبه کالری، نمايش و محاسبه شیب و سراشیبی مسیر، نور پس زمینه، اندازه گیری فشار هوا، ذخیره 400 ساعت فعالیت روی دستگاه

مدلکامپیوتر سیگما مدلSIGMA ROX 7.0 GPS
پخشکامپیوتر دوچرخه،شامل سرعت لحظه ای، متوسط و ماکزيمم، مدت زمان استفاده از دوچرخه، مرور نقشه های دانلود شده، استفاده به عنوان مسیرياب، نمايش فاصله و زمان رسیدن به مقصد، ارتفاع سنج
سایر ویژگی هاتعريف نوع استفاده برای دوچرخه جاده و کوهستان، قابلیت به اشتراک گذاری اطالعات ذخیره شده با FACEBOOK , PEAKS TRAINING , T 2PEAK , STRAVA، قطب نما،نشانگر باطری دماسنج
زمان سرویسمحاسبه کالری، نمايش و محاسبه شیب و سراشیبی مسیر، نور پس زمینه، اندازه گیری فشار هوا، ذخیره 400 ساعت فعالیت روی دستگاه

بررسی خود را بنویسید

کامپیوتر سیگما مدلSIGMA ROX 7.0 GPS

کامپیوتر سیگما مدلSIGMA ROX 7.0 GPS

ساعت سیگما مدلSIGMA ROX 7.0 GPS 

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد