دوچرخه کورسی جاینت مدل پروپل ادونسد 0|(GIANT PROPEL ADVANCED 0 (2020

خروج‌از‌خط‌تولید

دوچرخه کورسی جاینت مدل پروپل ادونسد 0|(GIANT PROPEL ADVANCED 0 (2020

این دوچرخه حرفه ای بدون به خطر انداختن کیفیت سواری از قدرت شما بیشترین استفاده را می کند. تنه کامپوزیت سبک وزن آن برای کنترل و واکنش سریع تنظیم شده است ، فرقی نمی کند شما درحال سواری اسپرینت هستید ، یا سواری معمولی می کنید.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه